Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rönne å: Lybybäcken-Källa (WA35051564)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rönne å: Lybybäcken-Källa (WA35051564)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rönne å: Lybybäcken-Källa (WA35051564)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rönne å: Lybybäcken-Källa (WA35051564)
Stationen skapades: 2016-05-12 19:38 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Hörby - 1266
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6189797
SWEREF99 TM Östlig: 416831

RT 90 2,5 gon V - X: 6192905
RT 90 2,5 gon V - Y: 1366365

WGS84 Latitud: 55,8465389175334
WGS84 Longitud: 13,6716993613396

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ri71 Hörbyån norra armen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2012 -