Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SAXÅN: Havet-Braån (WA21802900)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SAXÅN: Havet-Braån (WA21802900)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SAXÅN: Havet-Braån (WA21802900)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SAXÅN: Havet-Braån (WA21802900)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Landskrona - 1282
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Saxån - SE93000
Åtgärdsområde
Saxån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6192310
SWEREF99 TM Östlig: 368691

RT 90 2,5 gon V - X: 6195980
RT 90 2,5 gon V - Y: 1318230

WGS84 Latitud: 55.8584030939
WGS84 Longitud: 12.9020998273

ETRS-89 Latitud: 55.85839
ETRS-89 Longitud: 12.90209

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel 1 Saxån, bron i Häljarp
SRK, Saxån-Braån Metaller i vattendrag 1 Saxån, bron i Häljarp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Saxån-Braån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1990 -
SRK, Saxån-Braån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1990 -
SRK, Saxån-Braån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 1990 -
SRK, Saxån-Braån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1990 -
SRK, Saxån-Braån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1990 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1988 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Alaklor 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Atrazin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Klorpyrifos 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Diuron 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Endosulfan 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Isoproturon 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Simazin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Trifluralin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Aklonifen 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Cypermetrin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Terbutryn 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Kinoxifen 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Bifenox 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Prioriterade ämnen Diklorvos 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1990 -
SRK, Saxån-Braån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1990 -
SRK, Saxån-Braån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1990 -
SRK, Saxån-Braån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1990 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1988 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Särskilda förorenande ämnen Bentazon 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Särskilda förorenande ämnen Diklorprop 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Särskilda förorenande ämnen Glyfosat 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Särskilda förorenande ämnen Kloridazon 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Särskilda förorenande ämnen MCPA 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Särskilda förorenande ämnen Metribuzin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Särskilda förorenande ämnen Imidakloprid 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1988 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyanazin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dimetoat 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenpropimorf 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metamitron 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Alfa-cypermetrin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2,4-Diklorfenoxiättiksyra 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Azoxystrobin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar BAM 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benazolin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Beta-cyflutrin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Bitertanol 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyflutrin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyprodinil 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Deltametrin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dikamba 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Esfenvalerat 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Etofumesat 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenitrotion 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenmedifam 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenoxaprop-p 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Flamprop 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluroxipyr 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Flurtamon 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fuberidazol 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Imazalil 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Iprodion 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Karbofuran 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klopyralid 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kvinmerac 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Lambda cyhalotrin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metalaxyl 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pendimetalin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Permetrin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Prokloraz 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Propikonazol 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Propyzamid 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Prosulfokarb 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Terbutylazin 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Terbutylazin-desetyl 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tolklofosmetyl 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Hexazinon 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metazaklor 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tifensulfuronmetyl 6 gånger per år 0 -
SRK, Saxån-Braån Bekämpningsmedel Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tribenuronmetyl 6 gånger per år 0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Saxån-BraånPrioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenAlaklor
Prioriterade ämnenAtrazin
Prioriterade ämnenBifenox
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenCybutryn/Irgarol
Prioriterade ämnenCypermetrin
Prioriterade ämnenDiklorvos
Prioriterade ämnenDiuron
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenGamma-hexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenIsoproturon
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKinoxifen
Prioriterade ämnenKlorfenvinfos
Prioriterade ämnenKlorpyrifos
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenSimazin
Prioriterade ämnenTerbutryn
Prioriterade ämnenTrifluralin
Särskilda förorenande ämnenBentazon
Särskilda förorenande ämnenDiflufenikan
Särskilda förorenande ämnenDiklorprop
Särskilda förorenande ämnenGlyfosat
Särskilda förorenande ämnenImidakloprid
Särskilda förorenande ämnenKloridazon
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenMCPA
Särskilda förorenande ämnenMetribuzin
Särskilda förorenande ämnenMetsulfuronmetyl
Särskilda förorenande ämnenPirimikarb
Särskilda förorenande ämnenSumman av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK, Saxån-BraånPrioriterade ämnenIsoproturon
Särskilda förorenande ämnenDiflufenikan
Särskilda förorenande ämnenImidakloprid
Särskilda förorenande ämnenMCPA
Särskilda förorenande ämnenMetribuzin