Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rönne å: Hålsaxbäcken-Västra Ringsjön (WA48573762)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rönne å: Hålsaxbäcken-Västra Ringsjön (WA48573762)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rönne å: Hålsaxbäcken-Västra Ringsjön (WA48573762)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rönne å: Hålsaxbäcken-Västra Ringsjön (WA48573762)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Eslöv - 1285
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6197423
SWEREF99 TM Östlig: 402604

RT 90 2,5 gon V - X: 6200700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1352220

WGS84 Latitud: 55.9123675957
WGS84 Longitud: 13.4418213424

ETRS-89 Latitud: 55.91236
ETRS-89 Longitud: 13.44181

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i vattendrag 1 Rönneå, utloppet ur Ringsjön
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 1 Rönneå, utloppet ur Ringsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1978 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 0 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 0 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 0 -
SRK, Ringsjöarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 0 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1994 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Rönne åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
SRK, RingsjöarnaNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningSRK, Rönne åNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve