Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vramsån: Helge å - Ryabäcken (WA97339203)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vramsån: Helge å - Ryabäcken (WA97339203)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vramsån: Helge å - Ryabäcken (WA97339203)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vramsån: Helge å - Ryabäcken (WA97339203)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 18:16 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1976
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6198970
SWEREF99 TM Östlig: 448755

RT 90 2,5 gon V - X: 6201710
RT 90 2,5 gon V - Y: 1398410

WGS84 Latitud: 55.9333985273
WGS84 Longitud: 14.1797444739

ETRS-89 Latitud: 55.93339
ETRS-89 Longitud: 14.17974

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag 32L Vramsån före utfl i Helgeån
SRK, Helge å Metaller i vattendrag 32L Vramsån före utfl i Helgeån
SRK, Helge å Bottenfauna i vattendrag 32L Vramsån före utfl i Helgeån
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag 32L Vramsån före utfl i Helgeån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Vart annat år 1982 -
SRK, Helge å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Vart annat år 1982 -
SRK, Helge å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Vart annat år 1982 -
SRK, Helge å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Vart annat år 1982 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1976 2017
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2014 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1990 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Näringsämnen   Sex gånger vart tredje år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Näringsämnen Järn Sex gånger vart tredje år 2000 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan Sex gånger vart tredje år 2000 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   Sex gånger vart tredje år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Sex gånger vart tredje år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Sex gånger vart tredje år 2000 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Sex gånger vart tredje år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Sex gånger vart tredje år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   Sex gånger vart tredje år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik Sex gånger vart tredje år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom Sex gånger vart tredje år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar Sex gånger vart tredje år 1976 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink Sex gånger vart tredje år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1978 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Sex gånger vart tredje år 1983 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium Sex gånger vart tredje år 2000 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Sex gånger vart tredje år 1983 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Sex gånger vart tredje år 2000 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium Sex gånger vart tredje år 2000 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Sex gånger vart tredje år 2000 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2000 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Helge åBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Helge åNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger