Ärlabäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE621209-134252
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2015-02-27 13:38 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Svalöv - 1214
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6208697
SWEREF99 TM Östlig: 392781

RT 90 2,5 gon V - X: 6212094
RT 90 2,5 gon V - Y: 1342524

WGS84 Latitud: 56,0115289285884
WGS84 Longitud: 13,280263846341

ETRS-89 Latitud: 56.01152
ETRS-89 Longitud: 13.28025

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Ärlabäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Påväxt-kiselalger   En gång 2007 2007
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2007 2007
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2007 2007
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2007 2007
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2007 2007
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Söderåsens Nationalpark Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2007 2007