Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Helsingborgsområdet (WA39114588)
Stationen skapades: 2019-07-01 15:29 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2019-07-01 19:07 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Helsingborg - 1283
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6209210
SWEREF99 TM Östlig: 357207

RT 90 2,5 gon V - X: 6213023
RT 90 2,5 gon V - Y: 1306937

WGS84 Latitud: 56,0068651629469
WGS84 Longitud: 12,7098415195114

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Kemira Metaller i vatten RK, Kemira YTV2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Kemira Metaller i vatten Prioriterade ämnen   annat 2012 -
RK, Kemira Metaller i vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2012 -
RK, Kemira Metaller i vatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2012 -
RK, Kemira Metaller i vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2012 -
RK, Kemira Metaller i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2012 -
RK, Kemira Metaller i vatten Särskilda förorenande ämnen   annat 2012 -
RK, Kemira Metaller i vatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2012 -
RK, Kemira Metaller i vatten Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2012 -
RK, Kemira Metaller i vatten Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2012 -
RK, Kemira Metaller i vatten Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2012 -