Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Helsingborgsområdet (WA39114588)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Helsingborgsområdet (WA39114588)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Helsingborgsområdet (WA39114588)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Helsingborgsområdet (WA39114588)
Stationen skapades: 2015-02-27 17:46 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Helsingborg - 1283
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6210506
SWEREF99 TM Östlig: 355718

RT 90 2,5 gon V - X: 6214336
RT 90 2,5 gon V - Y: 1305461

WGS84 Latitud: 56.0180522354444
WGS84 Longitud: 12.685280278203

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Helsingborg skrubbskädda

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Antracen Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Fluoranten Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Naftalen Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Krom Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Koppar Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen Två gånger 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen Två gånger 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i ÖresundPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink