Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ybbarpsån:Rönne å-Östra Sorrödssjön in (WA14311308)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-06-24 09:22 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6217416
SWEREF99 TM Östlig: 390027

RT 90 2,5 gon V - X: 6220850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1339870

WGS84 Latitud: 56.0892112405
WGS84 Longitud: 13.2325276823

ETRS-89 Latitud: 56.08920
ETRS-89 Longitud: 13.23252

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Herrevadskloster
SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag 22 Ybbarpsån, vid Herrevadskloster
SRK, Rönne å Fisk i vattendrag 22 Ybbarpsån, vid Herrevadskloster
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 22 Ybbarpsån, vid Herrevadskloster

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1982 -
SRK, Rönne å Fisk i vattendrag Fisk   Vart annat år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1978 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Prioriterade ämnen   Två gånger 2010 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Två gånger 2010 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Prioriterade ämnen Antracen Två gånger 2010 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Två gånger 2010 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Två gånger 2010 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Särskilda förorenande ämnen   Två gånger 2010 -
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån Prioriterade ämnen och Särskilda förorenande ämnen i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Två gånger 2010 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1994 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1978 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1978 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Rönne åBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i YbbarpsånPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Operativ övervakningSRK, Rönne åNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve