Ybbarpsån, vid Värgapet

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE622095-134445
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ybbarpsån Östra Sorrödssjön in-Storarydsdammen U (WA39974932)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-06-12 12:37 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1987
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6217569
SWEREF99 TM Östlig: 394603

RT 90 2,5 gon V - X: 6220950
RT 90 2,5 gon V - Y: 1344450

WGS84 Latitud: 56.091619576
WGS84 Longitud: 13.3059739057

ETRS-89 Latitud: 56.09161
ETRS-89 Longitud: 13.30597

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 18 Ybbarpsån, vid Värgapet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1987 2011