Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön (SE622393-134839)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Perstorp - 1275
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6220819
SWEREF99 TM Östlig: 399013

RT 90 2,5 gon V - X: 6224150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1348900

WGS84 Latitud: 56.1217597261
WGS84 Longitud: 13.3755903434

ETRS-89 Latitud: 56.12175
ETRS-89 Longitud: 13.37559

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 16 Ybbarpsån, nedstr. Perstorp AB

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1987 -