Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Klövabäcken (WA70766331)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Klövabäcken (WA70766331)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Klövabäcken (WA70766331)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Klövabäcken (WA70766331)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Åstorp - 1277
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6221065
SWEREF99 TM Östlig: 381518

RT 90 2,5 gon V - X: 6224600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1331400

WGS84 Latitud: 56.1199431568
WGS84 Longitud: 13.0942459591

ETRS-89 Latitud: 56.11994
ETRS-89 Longitud: 13.09423

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag 26 Klövabäcken, vid Frumölla
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 26 Klövabäcken, vid Frumölla

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1982 2011

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Hydrologisk regim vattendrag   6 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Hydrologisk regim vattendrag Vattenflöde vattendrag 6 gånger per år 1987 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1987 2011
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1987 2011

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Rönne åHydrologisk regim vattendrag