Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rönne å: Klövabäcken-Skärån (WA60391049)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rönne å: Klövabäcken-Skärån (WA60391049)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rönne å: Klövabäcken-Skärån (WA60391049)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rönne å: Klövabäcken-Skärån (WA60391049)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6221181
SWEREF99 TM Östlig: 382916

RT 90 2,5 gon V - X: 6224700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1332800

WGS84 Latitud: 56.1213321509
WGS84 Longitud: 13.1166665824

ETRS-89 Latitud: 56.12132
ETRS-89 Longitud: 13.11665

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment 61 Rönneå, Stackarpsmagasinet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen   Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 1997 -
SRK, Rönne å Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Rönne åPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink