Svartevadsbäcken, nedströms pumpstation

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE622730-136411
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mjölkalångaån (Svartevadsbäcken) (WA16204890)
Stationen skapades: 2019-01-09 11:42 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2019-01-09 11:43 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2018
Slutår
2019
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6224150
SWEREF99 TM Östlig: 414180

RT 90 2,5 gon V - X: 6227304
RT 90 2,5 gon V - Y: 1364113

WGS84 Latitud: 56,1546376843467
WGS84 Longitud: 13,6183974722428

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Finjasjöprojektet/RMÖ/vff F-P5c Svartevadsbäcken, nedströms pumpstation

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Finjasjöprojektet/RMÖ/vff Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2018 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Finjasjöprojektet/RMÖ/vff Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2018 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Finjasjöprojektet/RMÖ/vff Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2018 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Finjasjöprojektet/RMÖ/vff Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2018 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Finjasjöprojektet/RMÖ/vff Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2018 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Finjasjöprojektet/RMÖ/vff Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2018 2019

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningGRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendragPåväxt-kiselalger