Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Smålarpsån (WA55782830)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Smålarpsån (WA55782830)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Smålarpsån (WA55782830)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Smålarpsån (WA55782830)
Stationen skapades: 2015-06-23 16:17 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2021-10-01 15:44 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6223915
SWEREF99 TM Östlig: 383404

RT 90 2,5 gon V - X: 6227430
RT 90 2,5 gon V - Y: 1333320

WGS84 Latitud: 56,1460050478305
WGS84 Longitud: 13,1233121909168

ETRS-89 Latitud: 56.14599
ETRS-89 Longitud: 13.12330

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 74 Smålarpsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2012 -