Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön (WA27985066)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön (WA27985066)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön (WA27985066)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön (WA27985066)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Klippan - 1276
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6230986
SWEREF99 TM Östlig: 375206

RT 90 2,5 gon V - X: 6234600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1325200

WGS84 Latitud: 56.2074179177
WGS84 Longitud: 12.9881205078

ETRS-89 Latitud: 56.20741
ETRS-89 Longitud: 12.98811

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 58 Pinnån, vid utfl t Rönneå

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1994 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1987 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1987 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Rönne åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Rönne åNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve