Farstorpsån, Troedstorp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE624185-137634
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-03-01 15:51 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2000
Slutår
2000
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6238829
SWEREF99 TM Östlig: 426229

RT 90 2,5 gon V - X: 6241850
RT 90 2,5 gon V - Y: 1376340

WGS84 Latitud: 56,2885179398485
WGS84 Longitud: 13,8082402808037

ETRS-89 Latitud: 56.28851
ETRS-89 Longitud: 13.80823

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Skåne övrigt Elfiske i skånska vattendrag Farstorpsån, Troedstorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Skåne övrigt Elfiske i skånska vattendrag Fisk   annat 2000 2000
RMÖ, Skåne övrigt Elfiske i skånska vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) annat 2000 2000