Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kägleån (SE624899-131906)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kägleån (SE624899-131906)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kägleån (SE624899-131906)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kägleån:Rössjöholmsån-Margretetorp dammutlopp (WA25636011)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-11-01 12:47 av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Ängelholm - 1292
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6242245
SWEREF99 TM Östlig: 367148

RT 90 2,5 gon V - X: 6245960
RT 90 2,5 gon V - Y: 1317270

WGS84 Latitud: 56.3063301989
WGS84 Longitud: 12.8526620907

ETRS-89 Latitud: 56.30632
ETRS-89 Longitud: 12.85265

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag 70 Kägleån, vid Ängeltofta

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Hydrologisk regim vattendrag   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Hydrologisk regim vattendrag Vattenflöde vattendrag 6 gånger per år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Rönne åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
Hydrologisk regim vattendrag
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur