Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Helge å: Kilingaån - Osbysjön (WA73273468)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Helge å: Kilingaån - Osbysjön (WA73273468)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Helge å: Kilingaån - Osbysjön (WA73273468)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Helge å: Kilingaån - Osbysjön (WA73273468)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 18:13 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1976
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6245173
SWEREF99 TM Östlig: 438709

RT 90 2,5 gon V - X: 6248050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1388900

WGS84 Latitud: 56.3472775721
WGS84 Longitud: 14.0083408916

ETRS-89 Latitud: 56.34727
ETRS-89 Longitud: 14.00833

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Helge å Metaller i vattendrag 11 Helgeåns utlopp ur Osbysjön
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag 11 Helgeåns utlopp ur Osbysjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1976 2017
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2014 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1990 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1976 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1976 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1978 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 6 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 6 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1983 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2000 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Helge åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur