Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skälderviken (WA52813004)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skälderviken (WA52813004)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skälderviken (WA52813004)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skälderviken (WA52813004)
Stationen skapades: 2011-02-22 15:22 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Båstad - 1278
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Skälderviken
Startår
1999
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6248286
SWEREF99 TM Östlig: 348620

RT 90 2,5 gon V - X: 6252221
RT 90 2,5 gon V - Y: 1298803

WGS84 Latitud: 56.3549999065587
WGS84 Longitud: 12.5500060299188

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment S-2 S-2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Näringsämnen   Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Näringsämnen TOC Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Endosulfan Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Hexaklorbensen Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Aldrin Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Dieldrin Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Endrin Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Isodrin Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1999 2010
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1999 2010