Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Laholmsbukten (WA88179174)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Laholmsbukten (WA88179174)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Laholmsbukten (WA88179174)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Laholmsbukten (WA88179174)
Stationen skapades: 2011-03-03 16:20 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2019-06-14 09:50 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Båstad - 1278
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Västerhavet kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6256765
SWEREF99 TM Östlig: 367056

RT 90 2,5 gon V - X: 6260488
RT 90 2,5 gon V - Y: 1317348

WGS84 Latitud: 56.436667
WGS84 Longitud: 12.843833

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Var tredje år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen DDT Var tredje år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tredje år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tredje år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tredje år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 2000 -