Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Menlösabäcken (WA29944948)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Menlösabäcken (WA29944948)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Menlösabäcken (WA29944948)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Menlösabäcken (WA29944948)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Laholm - 1381
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6256990
SWEREF99 TM Östlig: 377162

RT 90 2,5 gon V - X: 6260595
RT 90 2,5 gon V - Y: 1327462

WGS84 Latitud: 56.4414627037
WGS84 Longitud: 13.0073078835

ETRS-89 Latitud: 56.44141
ETRS-89 Longitud: 13.00750

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Nationell och regional screening av bekämpningsmedel i Hallands län 2015 Bekämpningsmedel yt Menlösabäcken, Veka
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag N164 Menlösabäcken, Veka
SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag 152 Menlösabäck, Veka
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Menlösabäcken, Veka

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1988 -
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Atrazin 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Diuron 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Isoproturon 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2012 2012
Nationell och regional screening av bekämpningsmedel i Hallands län 2015 Bekämpningsmedel yt Prioriterade ämnen   5 gånger per år 2015 2015
Nationell och regional screening av bekämpningsmedel i Hallands län 2015 Bekämpningsmedel yt Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol 5 gånger per år 2015 2015
Nationell och regional screening av bekämpningsmedel i Hallands län 2015 Bekämpningsmedel yt Prioriterade ämnen Aklonifen 5 gånger per år 2015 2015
Nationell och regional screening av bekämpningsmedel i Hallands län 2015 Bekämpningsmedel yt Prioriterade ämnen Cypermetrin 5 gånger per år 2015 2015
Nationell och regional screening av bekämpningsmedel i Hallands län 2015 Bekämpningsmedel yt Prioriterade ämnen Kinoxifen 5 gånger per år 2015 2015
Nationell och regional screening av bekämpningsmedel i Hallands län 2015 Bekämpningsmedel yt Prioriterade ämnen Bifenox 5 gånger per år 2015 2015
Nationell och regional screening av bekämpningsmedel i Hallands län 2015 Bekämpningsmedel yt Prioriterade ämnen Diklorvos 5 gånger per år 2015 2015
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1988 -
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen   3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Bentazon 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diklorprop 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Glyfosat 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Kloridazon 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen MCPA 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Imidakloprid annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Metribuzin 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan 3 gånger per år 2012 2012
Nationell och regional screening av bekämpningsmedel i Hallands län 2015 Bekämpningsmedel yt Särskilda förorenande ämnen   5 gånger per år 2015 2015
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1988 -
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyanazin 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dimetoat 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenpropimorf 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2,4-Diklorfenoxiättiksyra annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Esfenvalerat annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Etofumesat annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluroxipyr annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klopyralid annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kvinmerac annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metalaxyl annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Propikonazol annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Prosulfokarb annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Terbutylazin annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tolklofosmetyl annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metazaklor annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metamitron 3 gånger per år 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tribenuronmetyl 3 gånger per år 2012 2012

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2010 -
SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -
SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2010 -
SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2010 -
SRK, Lagan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Hallands län, Små vattendragFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
SRK, LaganPåväxt-kiselalger
Nationell och regional screening av bekämpningsmedel i Hallands län 2015Prioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenBifenox
Prioriterade ämnenCybutryn/Irgarol
Prioriterade ämnenCypermetrin
Prioriterade ämnenDiklorvos
Prioriterade ämnenKinoxifen
Operativ övervakningRMÖ, Hallands län, Små vattendragNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve