Stensån (Miljögifter - Skrubbskädda)

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE626187-420299
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Laholmsbukten (WA88179174)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Laholmsbukten (WA88179174)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Laholmsbukten (WA88179174)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Laholmsbukten (WA88179174)
Stationen skapades: 2011-03-08 08:30 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2019-06-14 09:50 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Båstad - 1278
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Västerhavet kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6258177
SWEREF99 TM Östlig: 369434

RT 90 2,5 gon V - X: 6261872
RT 90 2,5 gon V - Y: 1319744

WGS84 Latitud: 56.45
WGS84 Longitud: 12.881667

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var sjätte år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Prioriterade ämnen DDT Var sjätte år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2000 -
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2000 -