Möckeln, Älmhult

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE627239-139756
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Möckeln (WA32786566)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Möckeln (WA32786566)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Möckeln (WA32786566)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Möckeln (WA32786566)
Stationen skapades: 2015-02-27 12:14 av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Älmhult - 0765
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6269609
SWEREF99 TM Östlig: 447085

RT 90 2,5 gon V - X: 6272399
RT 90 2,5 gon V - Y: 1397567

WGS84 Latitud: 56,5678082928784
WGS84 Longitud: 14,1388991783386

ETRS-89 Latitud: 56.56780
ETRS-89 Longitud: 14.13888

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen   En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Särskilda förorenande ämnen   En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin En gång 2011 2011