Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  LILLÅN: Helge å - Römningen (WA16123660)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  LILLÅN: Helge å - Römningen (WA16123660)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  LILLÅN: Helge å - Römningen (WA16123660)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  LILLÅN: Helge å - Römningen (WA16123660)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 18:15 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Älmhult - 0765
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6269630
SWEREF99 TM Östlig: 434304

RT 90 2,5 gon V - X: 6272570
RT 90 2,5 gon V - Y: 1384780

WGS84 Latitud: 56.5663811546
WGS84 Longitud: 13.930928293

ETRS-89 Latitud: 56.56637
ETRS-89 Longitud: 13.93092

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag 166 Prästebodaån uppstr. Delary

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1991 2017
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2014 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Helge åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Helge åNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve