Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Laholm - 1381
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Genevadsån - SE99000
Åtgärdsområde
Genevadsån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6271712
SWEREF99 TM Östlig: 379226

RT 90 2,5 gon V - X: 6275300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1329700

WGS84 Latitud: 56.5741397666
WGS84 Longitud: 13.0341310145

ETRS-89 Latitud: 56.57413
ETRS-89 Longitud: 13.03412

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Genevad
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag N31 Vessingeån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk   1 gång per år 1989 -
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1989 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1988 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Hallands län, Resursövervakning fiskFisk
RMÖ, Hallands län, Små vattendragFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Operativ övervakningRMÖ, Hallands län, Små vattendragNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve