Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Trönningeån (WA50529094)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Trönningeån (WA50529094)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Trönningeån (WA50529094)
Stationen skapades: 2015-02-24 16:04 av Länsstyrelsen i Hallands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:36 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Fylleån - SE100000
Åtgärdsområde
Fylleån
Startår
2011
Slutår
2105
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6277523
SWEREF99 TM Östlig: 372430

RT 90 2,5 gon V - X: 6281194
RT 90 2,5 gon V - Y: 1322968

WGS84 Latitud: 56,6245121493128
WGS84 Longitud: 12,920722956017

ETRS-89 Latitud: 56.62451
ETRS-89 Longitud: 12.92072

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten 5. Trönningeån, nd Kistingebäcken Trönningeån, nd Kistingebäcken
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Trönningeån, nedan Kistingebäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Atrazin 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Diuron 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Isoproturon 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2011 2011
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen   1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Endosulfan 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Fluoranten 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Isoproturon 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Naftalen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Oktylfenol 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Dieldrin 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Isodrin 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 1 gång per år 2019 2019
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Bentazon 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diklorprop 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Glyfosat 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Kloridazon 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen MCPA 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Metribuzin 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Imidakloprid annat 2011 2011
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2015 2105
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen MCPA 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol 1 gång per år 2019 2019
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2,4-Diklorfenoxiättiksyra annat 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Esfenvalerat annat 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Etofumesat annat 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyanazin 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dimetoat 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenpropimorf 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tribenuronmetyl 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metamitron 2 gånger per år 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluroxipyr annat 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klopyralid annat 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kvinmerac annat 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metalaxyl annat 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Propikonazol annat 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Prosulfokarb annat 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Terbutylazin annat 2011 2011
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tolklofosmetyl annat 2012 2012
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 Bekämpningsmedel i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metazaklor annat 2011 2011
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar PFAS 11 1 gång per år 2019 2019

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater