Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  LILLA HELGE Å: Möckeln - Målasjön (WA29688555)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  LILLA HELGE Å: Möckeln - Målasjön (WA29688555)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  LILLA HELGE Å: Möckeln - Målasjön (WA29688555)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  LILLA HELGE Å: Möckeln - Målasjön (WA29688555)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 18:14 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Ljungby - 0781
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6285881
SWEREF99 TM Östlig: 451975

RT 90 2,5 gon V - X: 6288620
RT 90 2,5 gon V - Y: 1402650

WGS84 Latitud: 56.7145040199
WGS84 Longitud: 14.2154320071

ETRS-89 Latitud: 56.7145
ETRS-89 Longitud: 14.21542

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Helge å Metaller i vattendrag 167 Målenån vid vägen Liatorp-Ljungby
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag 167 Målenån vid vägen Liatorp-Ljungby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1991 2017
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2014 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2007 2008
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2007 2008
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2007 2008
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2007 2008
SRK, Helge å Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2007 2008
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1991 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2000 -
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2000 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Helge åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Helge åNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve