Fylleån, Linneberg

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE628890-133165
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2007-08-15 13:45 av Länsstyrelsen i Hallands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Fylleån - SE100000
Åtgärdsområde
Fylleån
Startår
1995
Slutår
2005
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6285326
SWEREF99 TM Östlig: 381015

RT 90 2,5 gon V - X: 6288900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1331650

WGS84 Latitud: 56,69704229
WGS84 Longitud: 13,05962988

ETRS-89 Latitud: 56.69683
ETRS-89 Longitud: 13.05695

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fylleån, Linneberg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk   1 gång per år 1995 2005
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1995 2005