Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Fylleån - SE100000
Åtgärdsområde
Fylleån
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6286362
SWEREF99 TM Östlig: 379913

RT 90 2,5 gon V - X: 6289950
RT 90 2,5 gon V - Y: 1330560

WGS84 Latitud: 56.7058600525
WGS84 Longitud: 13.0384934348

ETRS-89 Latitud: 56.70585
ETRS-89 Longitud: 13.03848

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Fylleån Marbäck (dammens utlopp)
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fylleån, Marbäck (dammens utlopp)
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten 6. Fylleån, Marbäck Fylleån, Marbäck

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk   1 gång per år 1995 -
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1995 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen   1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Endosulfan 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Fluoranten 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Isoproturon 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Naftalen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Oktylfenol 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Dieldrin 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Isodrin 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 1 gång per år 2019 2019
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2003 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 2003 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2003 -
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2015 2105
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen MCPA 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen PFAS 11 1 gång per år 2019 2019
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2004 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 2004 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2004 -
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2019 2019

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Hallands län, Resursövervakning fiskFisk
KEU, Hallands län, KalkningsuppföljningFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningKEU, Hallands län, KalkningsuppföljningFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH