Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2007-08-15 13:09 av Länsstyrelsen i Hallands län
Senast uppdaterad: 2016-02-10 17:12 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE101102
Åtgärdsområde
Kustnära områden (mellan)
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6287817
SWEREF99 TM Östlig: 359147

RT 90 2,5 gon V - X: 6291650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1309800

WGS84 Latitud: 56,71333063
WGS84 Longitud: 12,70141123

ETRS-89 Latitud: 56.71311
ETRS-89 Longitud: 12.69878

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag N30 Skintan, Lynga
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Skintan, nedan Lynga

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk   1 gång per år 1991 -
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   5 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2014 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2021 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2021 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2021 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2021 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Hallands län, Resursövervakning fiskFisk
RMÖ, Hallands län, MynningsstationerFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Operativ övervakningRMÖ, Hallands län, MynningsstationerNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve