Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Strömmen (WA69993032)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Strömmen (WA69993032)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Strömmen (WA69993032)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Strömmen (WA69993032)
Stationen skapades: 2012-03-05 14:22
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Borgholm - 0885
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Öland - SE119000
Åtgärdsområde
Öland
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6292833
SWEREF99 TM Östlig: 606942

RT 90 2,5 gon V - X: 6293750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1557750

WGS84 Latitud: 56,7671584996887
WGS84 Longitud: 16,7496253943006

ETRS-89 Latitud: 56.76715
ETRS-89 Longitud: 16.74962

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Borgholm kommun Vattenkemi STR01 Nedre Bägby
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Oreglerad vattennivå och flöde 2200 NEDRA BÄGBY
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger STR01

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Hydrologiska grundnätet Oreglerad vattennivå och flöde Hydrologisk regim vattendrag   Kontinuerlig mätning 1977 -
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Oreglerad vattennivå och flöde Hydrologisk regim vattendrag Vattenflöde vattendrag Kontinuerlig mätning 1977 -
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Oreglerad vattennivå och flöde Hydrologisk regim vattendrag Vattennivå vattendrag Kontinuerlig mätning 1977 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Borgholm kommun Vattenkemi Näringsämnen   7 gånger per år 2009 -
KÖ, Kontrollprogram Borgholm kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 7 gånger per år 2009 -
KÖ, Kontrollprogram Borgholm kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 7 gånger per år 2009 -
KÖ, Kontrollprogram Borgholm kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 7 gånger per år 2009 -
KÖ, Kontrollprogram Borgholm kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 7 gånger per år 2009 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2009 -
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2009 -
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Hydrologiska grundnätetHydrologisk regim vattendrag
KÖ, Kontrollprogram Borgholm kommunNäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
RMÖ, Kalmar länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Borgholm kommunNäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
RMÖ, Kalmar länPåväxt-kiselalger