Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nissan (Sännan-Oskarström) (WA98879454)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nissan (Sännan-Oskarström) (WA98879454)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nissan (Sännan-Oskarström) (WA98879454)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nissan (Sännan-Oskarström) (WA98879454)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6294966
SWEREF99 TM Östlig: 376353

RT 90 2,5 gon V - X: 6298600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1327100

WGS84 Latitud: 56.7821774334
WGS84 Longitud: 12.9762425261

ETRS-89 Latitud: 56.78217
ETRS-89 Longitud: 12.97622

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten 3. Nissan, Oskarström Nissan, Oskarström
SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag 2 Nissan, nedstr Oskarström
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa 2 Nissan, nedstr Oskarström
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag 2 Nissan, nedstr Oskarström
SRK, Nissan Kiselalger i vattendrag 2 Nissan, nedstr Oskarström

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2007 -
SRK, Nissan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2007 -
SRK, Nissan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Näringsämnen   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Näringsämnen Järn 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1992 -
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen   1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Antracen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Endosulfan 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Fluoranten 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Isoproturon 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Naftalen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Oktylfenol 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Dieldrin 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Isodrin 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 1 gång per år 2019 2019
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1992 -
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2015 2105
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen MCPA 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan 1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol 1 gång per år 2019 2019
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1992 -
SRK, Nissan Metaller i vattenmossa Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1992 -
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2019 2019
SCR, Hallands län, Miljögifter Screening miljögifter 2019, ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar PFAS 11 1 gång per år 2019 2019

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NissanBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningSRK, NissanBottenfauna
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom