Norra Kristianstadsslätten

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE629938-806583
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2019-01-30 14:21
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Startår
2016
Slutår
2016

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi 30000_535 Norra Kristianstadsslätten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi pH   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Totalkväve   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Totalfosfor   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Temperatur   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi TOC   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Kisel   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fosfat   1 gång per år 2016 2016
Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö Screening grundvattenkemi Fluor   1 gång per år 2016 2016