Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6299233
SWEREF99 TM Östlig: 382201

RT 90 2,5 gon V - X: 6302800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1333000

WGS84 Latitud: 56.8220022469
WGS84 Longitud: 13.0699065953

ETRS-89 Latitud: 56.82200
ETRS-89 Longitud: 13.06991

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Sännan, Hallaforsen
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Kiselalger i vattendrag Sännan, Hallaforsen
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Sännan, Hallaforsen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk   1 gång per år 2005 -
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2005 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2011 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2011 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 1983 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1983 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1983 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Hallands län, Resursövervakning fiskFisk
KEU, Hallands län, KalkningsuppföljningFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
Påväxt-kiselalger