Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:51 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Suseån - SE102000
Åtgärdsområde
Suseån
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6301674
SWEREF99 TM Östlig: 360958

RT 90 2,5 gon V - X: 6305493
RT 90 2,5 gon V - Y: 1311776

WGS84 Latitud: 56.838125159
WGS84 Longitud: 12.7212142347

ETRS-89 Latitud: 56.83804
ETRS-89 Longitud: 12.72081

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Bottenfauna i vattendrag Mostorpsån, Mostorp
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Mostorpsån, Mostorp
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Mostorpsån, Mostorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1991 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1991 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1991 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 1991 -
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk   1 gång per år 1983 -
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1983 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1986 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1986 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1983 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1983 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1983 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 1986 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1989 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 1989 -
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1989 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Hallands län, KalkningsuppföljningBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fiskFisk