Helgasjön, Hissö

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE631310-143906
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-02-27 11:47 av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Växjö - 0780
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
2011
Slutår
2011
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6310776
SWEREF99 TM Östlig: 488081

RT 90 2,5 gon V - X: 6313100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1439064

WGS84 Latitud: 56,9404744490391
WGS84 Longitud: 14,804115806903

ETRS-89 Latitud: 56.94046
ETRS-89 Longitud: 14.80410

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen   En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Särskilda förorenande ämnen   En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin En gång 2011 2011