Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ätran (Mynningen-Vinån) (WA28623026)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ätran (Mynningen-Vinån) (WA28623026)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ätran (Mynningen-Vinån) (WA28623026)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ätran (Mynningen-Vinån) (WA28623026)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:51 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Falkenberg - 1382
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ätran - SE103000
Åtgärdsområde
Ätran
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6309367
SWEREF99 TM Östlig: 347419

RT 90 2,5 gon V - X: 6313350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1298320

WGS84 Latitud: 56.9028526209
WGS84 Longitud: 12.4945007288

ETRS-89 Latitud: 56.90284
ETRS-89 Longitud: 12.49449

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT
SRK, Ätran Bottenfauna i vattendrag 24 Ätran, Falkenberg
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa 24 Ätran, Falkenberg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ätran Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1989 -
SRK, Ätran Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1989 -
SRK, Ätran Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1989 -
SRK, Ätran Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 1989 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen   1 gång per år 1989 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1989 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1989 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1989 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1989 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1989 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1989 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1989 2012
SRK, Ätran Metaller i vattenmossa Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1989 2012
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2015 2105

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningSRK, ÄtranBottenfauna