Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Helge å: Ålabäcken - Rubblarp (WA67971949)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Helge å: Ålabäcken - Rubblarp (WA67971949)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Helge å: Ålabäcken - Rubblarp (WA67971949)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Helge å: Ålabäcken - Rubblarp (WA67971949)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-20 18:09 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Värnamo - 0683
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6314580
SWEREF99 TM Östlig: 458834

RT 90 2,5 gon V - X: 6317250
RT 90 2,5 gon V - Y: 1409850

WGS84 Latitud: 56.9729629303
WGS84 Longitud: 14.3228347601

ETRS-89 Latitud: 56.97296
ETRS-89 Longitud: 14.32283

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag 201 Agunnarydsån nedstr. Rydaholms ARV
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag 201 Agunnarydsån nedstr. Rydaholms ARV

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1984 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1990 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1983 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2000 2013
SRK, Helge å Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2000 2013

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2009 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2009 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2009 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2009 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2009 -
SRK, Helge å Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Helge åFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur