Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tvååkers kanal (Mynningen-Fjölabrobäcken) (SE632794-129127)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tvååkersån (WA82354903)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tvååkersån (WA82354903)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tvååkersån (WA82354903)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-10 16:59 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Varberg - 1383
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE103104
Åtgärdsområde
Törlan, Uttran och Ramsjö kanal (TUR)
Startår
1972
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6323500
SWEREF99 TM Östlig: 338187

RT 90 2,5 gon V - X: 6327600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1289250

WGS84 Latitud: 57.0265519193
WGS84 Longitud: 12.3340383745

ETRS-89 Latitud: 57.02654
ETRS-89 Longitud: 12.33402

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag N8 Tvååkers kanal, Utteros
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Tvååkers kanal, Utteros
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 Kiselalger i vattendrag 27 Tvååkers kanal, Utteros

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk   1 gång per år 1989 -
RMÖ, Hallands län, Resursövervakning fisk Elfiske i vattendrag, resursövervakning Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1989 -
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   annat 2008 2008
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger annat 2008 2008
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar annat 2008 2008

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1988 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1972 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2021 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2021 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2021 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2021 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Hallands län, Resursövervakning fiskFisk
RMÖ, Hallands län, MynningsstationerFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Operativ övervakningRMÖ, Hallands län, MynningsstationerNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve