Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Storån: Bolmen - Havridaån (WA16520417)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Storån: Bolmen - Havridaån (WA16520417)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Storån: Bolmen - Havridaån (WA16520417)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Storån: Bolmen - Havridaån (WA16520417)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Värnamo - 0683
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6327203
SWEREF99 TM Östlig: 423200

RT 90 2,5 gon V - X: 6330300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1374350

WGS84 Latitud: 57.0817939046
WGS84 Longitud: 13.7329454279

ETRS-89 Latitud: 57.08178
ETRS-89 Longitud: 13.73293

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag 550 Storån inlopp Bolmen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1994 -
SRK, Lagan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1994 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LaganFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, LaganNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink