Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Flinterydsbäcken (WA57159119)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Flinterydsbäcken (WA57159119)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Flinterydsbäcken (WA57159119)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-19 14:34 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gislaved - 0662
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6327473
SWEREF99 TM Östlig: 388514

RT 90 2,5 gon V - X: 6330980
RT 90 2,5 gon V - Y: 1339650

WGS84 Latitud: 57,0771220194281
WGS84 Longitud: 13,1608403988508

ETRS-89 Latitud: 57.07712
ETRS-89 Longitud: 13.16084

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Kräftprovfiske 62 Flinterydsbäcken Spjuthult
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag 62 Flinterydsbäcken Spjuthult
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 62 Flinterydsbäcken Spjuthult

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Kräftprovfiske Bottenfauna   Var tredje år 0 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1995 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 1995 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1995 -
KEU, Jönköpings län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 1995 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 6 gånger per år 2004 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2004 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länBottenfauna
Bottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Operativ övervakningKEU, Jönköpings länBottenfauna