Krusosabäcken Kvarnasjön/Garsjöarna nedan vandringsleden

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE633545-133755
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bäckåsabäcken: Örsjön - Stora Garsjön (WA76900379)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bäckåsabäcken: Örsjön - Stora Garsjön (WA76900379)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bäckåsabäcken: Örsjön - Stora Garsjön (WA76900379)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bäckåsabäcken: Örsjön - Stora Garsjön (WA76900379)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:49 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gislaved - 0662
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6331915
SWEREF99 TM Östlig: 386362

RT 90 2,5 gon V - X: 6335450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1337550

WGS84 Latitud: 57.1164869988
WGS84 Longitud: 13.1233549965

ETRS-89 Latitud: 57.11647
ETRS-89 Longitud: 13.12334

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Kräftprovfiske 4006 Krusosabäcken Kvarnasjön/Garsjöarna nedan vandringsleden
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 4006 Krusosabäcken Kvarnasjön/Garsjöarna nedan vandringsleden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Kräftprovfiske Bottenfauna   Var tredje år 1997 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   2 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   2 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 2 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1999 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1999 -