Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Emmekalvebäcken (WA10399443)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Emmekalvebäcken (WA10399443)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Emmekalvebäcken (WA10399443)
Stationen skapades: 2015-02-04 10:55 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Oskarshamn - 0882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE73074
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2003
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6334976
SWEREF99 TM Östlig: 588387

RT 90 2,5 gon V - X: 6336121
RT 90 2,5 gon V - Y: 1539687

WGS84 Latitud: 57,1495136268748
WGS84 Longitud: 16,4609093687426

ETRS-89 Latitud: 57.14951
ETRS-89 Longitud: 16.46090

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, vatten A1 Emmekalvebäcken, A1
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Screening av perfluorerade ämnen 2014 - 2015

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, vatten Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2003 2004
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2003 2004
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2003 2004
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2003 2004
SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län Screening av perfluorerade ämnen 2014 - 2015 Prioriterade ämnen   En gång 2015 -