Nötöfjärden

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE633692-154003
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nötöfjärden (WA44198377)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nötöfjärden (WA44198377)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nötöfjärden (WA44198377)
Stationen skapades: 2015-02-03 13:47 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad: 2015-02-03 14:21 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Oskarshamn - 0882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE73074
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2003
Slutår
2004
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6335787
SWEREF99 TM Östlig: 588723

RT 90 2,5 gon V - X: 6336929
RT 90 2,5 gon V - Y: 1540033

WGS84 Latitud: 57,1567318983967
WGS84 Longitud: 16,4667491445835

ETRS-89 Latitud: 57.15673
ETRS-89 Longitud: 16.46674

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, vatten B1 Nötöfjärden, B1
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, miljögifter i fisk B1 Nötöfjärden, B1
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, sediment B1 Nötöfjärden, B1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, sediment Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2003 2004
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2003 2004
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 4 gånger per år 2003 2004
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2003 2004
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2003 2004
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, vatten Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2003 2004
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, vatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2003 2004
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, vatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2003 2004
EBH i Kalmar län Nötöfjärden-huvudstudie, vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2003 2004