Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Himleån (Munkån-Mobäcken) (SE633964-128646)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Himleån (Mynningen-Spånggårdsbäcken) (WA19818468)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Himleån (Mynningen-Spånggårdsbäcken) (WA19818468)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Himleån (Mynningen-Spånggårdsbäcken) (WA19818468)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-02-10 14:24 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Halland - 13
Kommun
Varberg - 1383
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Himleån - SE104000
Åtgärdsområde
Himleån
Startår
1971
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6336328
SWEREF99 TM Östlig: 334442

RT 90 2,5 gon V - X: 6340479
RT 90 2,5 gon V - Y: 1285655

WGS84 Latitud: 57.1418574789
WGS84 Longitud: 12.263725139

ETRS-89 Latitud: 57.14032
ETRS-89 Longitud: 12.26393

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag N9 Himleån, Lindhov

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1971 -
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 PFOS YT Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2015 2105
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1971 -
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1971 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Hallands län, MynningsstationerFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningRMÖ, Hallands län, MynningsstationerNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve