Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  V Gotlands s kustvatten (WA59269436)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  V Gotlands s kustvatten (WA59269436)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  V Gotlands s kustvatten (WA59269436)
Stationen skapades: 2006-12-18 14:26 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-08-28 08:33 av Länsstyrelsen i Gotlands län
Vattenkategori
Kust
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Gotlands kustvatten
Startår
1968
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6352833
SWEREF99 TM Östlig: 679264

RT 90 2,5 gon V - X: 6352907
RT 90 2,5 gon V - Y: 1630795

WGS84 Latitud: 57.2832551774186
WGS84 Longitud: 17.9741432488542

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav 3746 Stora Karlsö

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Prioriterade ämnen   1 gång per år 1976 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1996 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1968 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 1 gång per år 1976 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 1 gång per år 1979 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan 1 gång per år 1979 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1996 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1996 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Prioriterade ämnen DDT 1 gång per år 1968 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar 1 gång per år 2004 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 1 gång per år 2004 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 1 gång per år 1969 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1976 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2007 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1996 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1996 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1996 -
NMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havet Metaller och organiska miljögifter i Sillgrissleägg, kust och hav Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1 gång per år 1996 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Metaller och organiska miljögifter, i havetPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink