Götarpsån nedströms Marieströmsdammen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE636067-137591
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Götarpsån: Hären - Töllstorpaån (WA19703932)
Stationen skapades: 2019-05-17 09:13 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gnosjö - 0617
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
2015
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6357577
SWEREF99 TM Östlig: 424407

RT 90 2,5 gon V - X: 6360672
RT 90 2,5 gon V - Y: 1375916

WGS84 Latitud: 57,354776197623
WGS84 Longitud: 13,7436056950546

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Götarpsån nedströms Marieströmsdammen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen   En gång 2015 2015
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i vatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater Två gånger 2015 2015