Emån grävd fåra Årisanäs, Åhult nedre

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE636392-144499
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Emån: Kroppån - Prinsasjön (SE636546-144107)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Emån: Kroppån-Lillån (WA52413571)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Emån: Kroppån-Lillån (WA52413571)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Emån: Kroppån-Lillån (WA52413571)
Stationen skapades: 2015-02-10 13:55 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vetlanda - 0685
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6361638
SWEREF99 TM Östlig: 493409

RT 90 2,5 gon V - X: 6363918
RT 90 2,5 gon V - Y: 1444996

WGS84 Latitud: 57,3974850629943
WGS84 Longitud: 14,8903432855974

ETRS-89 Latitud: 57.39747
ETRS-89 Longitud: 14.89033

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Påväxtundersökningar i vattendrag, verifierande EF4 Emån grävd fåra Årisanäs, Åhult nedre

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Påväxtundersökningar i vattendrag, verifierande Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Påväxtundersökningar i vattendrag, verifierande Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Påväxtundersökningar i vattendrag, verifierande Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008