Emån Ned Åhult åkermark

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE636396-144330
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Emån: Kroppån-Lillån (WA52413571)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Emån: Kroppån-Lillån (WA52413571)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Emån: Kroppån-Lillån (WA52413571)
Stationen skapades: 2015-01-30 11:20 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:26 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Vetlanda - 0685
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6361660
SWEREF99 TM Östlig: 491714

RT 90 2,5 gon V - X: 6363960
RT 90 2,5 gon V - Y: 1443300

WGS84 Latitud: 57,3976539025323
WGS84 Longitud: 14,8621286102181

ETRS-89 Latitud: 57.39764
ETRS-89 Longitud: 14.86212

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Emån Ned Åhult åkermark

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk   En gång 2008 2008
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Elfiske i vattendrag, verifierande Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) En gång 2008 2008