Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Källerydsån (WA84811694)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Källerydsån (WA84811694)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Källerydsån (WA84811694)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Källerydsån (WA84811694)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Gnosjö - 0617
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6363716
SWEREF99 TM Östlig: 417220

RT 90 2,5 gon V - X: 6366900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1368800

WGS84 Latitud: 57.4086596081
WGS84 Longitud: 13.6221407299

ETRS-89 Latitud: 57.40865
ETRS-89 Longitud: 13.62212

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Kräftprovfiske 531 Källerydsån inlopp Vikaresjön
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag 1301 Källerydsån inlopp Vikaresjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Kräftprovfiske Bottenfauna   Vart annat år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1992 -
SRK, Nissan Vattenkemi och metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länBottenfauna
SRK, NissanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, NissanNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve